<div align="center"> <h1>Marketing w polityce czyli jak wygrać wybory</h1> <h3>Marketing polityczny, wyborczy, public relations</h3> <p>marketing, polityczny, marketing polityczny, wyborczy, wizerunek, public relations, wybory, kandydat, polityka, polityk, kampania, politologia</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.marketingwpolityce.zgora.pl" rel="nofollow">www.marketingwpolityce.zgora.pl</a></p> </div>